Ajutor de Stat pentru fermieri. Până la 200.000 de euro în 2017-2019 ca să-şi plătească irigaţiile

0
1052

În condiţiile în care mai puţin de jumătate din suprafaţa arabilă pentru care există sisteme funcţionale de irigaţie este udată, Ministerul Agriculturii vrea să acorde utilizatorilor de apă până la 200.000 de euro, timp de trei ani, pentru a-şi acoperi costurile cu energia şi apa. Anul acesta avem 1,16 milioane de hectare afectate de secetă.

Fermierii români au irigat în această campanie agricolă mai puţin de jumătate (43%) din suprafaţa pentru care există sisteme funcţionale de irigaţii. Efectele se văd astfel în suprafaţa afectată de secetă estimată de către Ministerul Agriculturii la 1,16 milioane de hectare şi pentru care Ministerul caută o sursă de finanţare: ajutor de minimis sau ajutor pe linii directoare, pentru IMM-uri. Ca ordin de mărime, anul trecut, când suprafaţa afectată a fost cu 10-15% mai mare, cheltuiala statului cu despăgubirile s-a cifrat la aproximativ 150 de milioane de euro.

“Pentru campania de irigaţii a anului 2016, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a pregătit pentru irigat o suprafaţă de peste 790.000 ha. Cu toate acestea, organizațiile/federațiile utilizatorilor de apă și alți beneficiari, au încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare contracte multianuale și sezoniere, pentru o suprafață
totală de 344.000 ha, deci pentru circa 43% din suprafața funcționabilă”, se arată în nota de fundamentare a unui proiect de HG care reglementează acordarea unui ajutor de minimis de cel mult 200.000 de euro organizațiilor ale utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federații de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, începând de anul viitor.

200.000 de euro pentru irigaţii de la stat

Potrivit proiectului de act normativ, organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federații de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, care irigă în campaniile 2017, 2018 și 2019 vor primi cel mult 200.000 de euro (900.000 de lei) pe durata celor trei exerciţii financiare pentru a-şi acoperi cheltuielile cu energia electrică consumată și apa pentru irigații livrată până la stațiile de punere sub presiune ale beneficiarilor.

Pe parcursul perioadei de aplicare a schemei, sprijinul financiar se determină, se calculează și se acordă fiecărui beneficiar al schemei de ajutor de minimis, în tranșe sau o singură dată, până la concurența valorii totale de 900.000 lei, în funcţie de factura/facturile pentru energie electrică și apă pentru irigații emise de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, sau de către alți prestatori de acest tip de servicii.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2017-2019 este de 90 de milioane de lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Suma anuală alocată pentru plata ajutorului de minimis este de 30 de milioane de lei  și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație în anii 2017, 2018 și 2019.