De joi, micro și IMM pot cere finanțare pentru dezvoltarea afacerii

0
890

Începând de joi, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor putea solicita o finanțare de până la un milion de euro, iar înscrierile se vor face online. Cererea de finanțare este documentul care detaliază investiția propusă pentru finanțare și va fi completată electronic. Secțiunile cererii de finanțare vor trebui completate cât mai detaliat, respectând câteva indicații prezentate în acest articol.

În data de 23 februarie 2017, de la ora 12:00, va începe depunerea proiectelor în cadrul unei măsuri dedicate microîntreprinderilor și IMM-urilor. Mai exact, este vorba de Programul Operațional Regional – operațiunea 2.2 (POR 2.2). Solicitanții eligibili vor putea depune cereri de finanțare pentru un ajutor nerambursabil cuprins între 200.000 de euro și un milion de euro.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile și IMM-urile care au cel puțin un exercițiu financiar încheiat și trei angajați la data ultimului bilanț contabil.

Ajutorul de până la un milion de euro va fi acordat pentru extinderea, modernizarea sau demararea unei afaceri. Sprijinul nerambursabil este de cel mult 70% pentru investiția de bază (construcții, utilaje, echipamente, dotări, active necorporale etc.) și până la 90% pentru impelemntarea unor standarde privind managementul calității.

Proiectele pot fi implementate în mediul urban de către toți solicitanții eligibili menționați mai sus, dar și în mediul rural de către întreprinderile mijlocii.

După completarea planului de afaceri și obținerea documentelor suport necesare, solicitantul de fonduri nerambursabile va trebui să-și creeze un cont în aplicația MySmis și să completeze online cererea de finanțare.

Ce pași urmezi la crearea unui cont online și la pregătirea documentelor

  1. Crearea unui cont de utilizator și conectarea la aplicația MySmis

Proiectele vor fi depuse în variantă online, în cadrul aplicației MySmis, ce poate fi accesată aici.

Crearea unui cont de utilizator presupune introducerea unor date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al societății sau împuternicit să depună cererea de finanțare. În această secțiune se vor solicita informații privind:

  • datele de identificare (nume, prenume, actul de identitate);
  • datele de corepondență (adresa de domiciliu, date de contact);
  • datele de autentificare (alegerea unei parole pentru accesul în aplicație).

Datele alese în această secțiune vor fi folosite pentru autentificarea în sistem de fiecare dată când se vor completa secțiuni ale cererii de finanțare, până la depunerea proiectului.

  1. Crearea unei entități juridice în aplicația MySmis

Pentru crearea unei entități juridice este nevoie de identificarea electronică a utilizatorului, acest lucru făcându-se prin încărcarea în sistem a unui document privind certificatul utilizat la semnarea digitală a documentelor.

După identificarea electronică se poate crea contul entității juridice, completând datele solicitate. Începând din acest moment este posibilă semnarea electronică a documentelor aferente pentru reprezentantul legal sau împuternicitul desemnat pentru acea entitate.

  1. Semnarea digitală a documentelor

Documentele necesare înscrierii proiectului sunt amintite în ghidul solicitantului aferent acestei măsuri. Documentele se vor scana individual și se va aplica o semnătură electronică pe fiecare document astfel creat. Doar documentele cu semnătură electronică pot fi încărcate în sistem.

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 23/02/2017 ora 12:00:00 – 23/08/2017 ora 12:00:00

AICI poti descarca Ghidul specific PI 2.2 în cadrul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe) – publicat 23 decembrie 2016