FONDURI EUROPENE – POAT: Ministerul Fondurilor Europene a publicat în consultare un nou Ghid al Solicitantului!

0
982

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Asistenţă Tehnică, supune consultării publice varianta revizuită a Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Ghidul conține informații detaliate privind condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

Conform comunicatului oficial, revizuirea este necesară pentru integrarea unor modificări legislative şi a procedurilor interne ale MFE, precum şi pentru facilitarea procesului  de pregătire şi depunere a cererilor de finanţare.

Elemente de noutate:

  • detalierea instrucțiunilor de completare și depunere a proiectelor;
  • eliminarea obligativităţii ștampilei în cazul solicitanților care nu sunt instituții publice conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și conform OMFE 1953/2016 privind aplicarea dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene;
  • corelarea contractului/deciziei de finanțare cu noul format standard de condiții generale aprobat prin OMFE 2010/2016, care introduce noi prevederi privind transparenţa.

În completarea Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a fost elaborat și un document Orientări privind accesarea finanțărilor acordate în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, în vederea informării generale a potențialilor beneficiari, care este de asemenea publicat pentru consultare.

Descarcă 

docxOrientări privind accesarea finanțărilor acordate în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

docxGhidul solicitantului – condiţii specifice

rarAnexe ghid

 

Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional “Asistenţă Tehnică” 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2805/2015 a fost abrogat prin OMFE 2089 din 17 octombrie 2016.

Autoritatea de Management pentru POAT aşteaptă propunerile şi observaţiile dumneavoastră la adresa de e-mail: [email protected], până la data de 14.11.2016.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Aici vei gasi toate informatiile despre Apelurile deschise – Fonduri Structurale Europene Nerambursabile