Liber la finantari pentru SRL-D. Cum s-a modificat programul

0
1357

Guvernul a aprobat săptămâna trecută o serie de modificări ale Programului de stimulare a înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, iar procedurile pentru schema de ajutor de minimis au apărut Monitorul Oficial. Bugetul programului este de 19,3 milioane de lei, numărul estimat de beneficiari fiind de 430.

Programul SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată-Debutant) vizează acordarea de sprijin oricărui cetățean român care dorește să își deschidă o afacere (dacă nu a avut deja alta) și oferă suport nerambursabil de maximum 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovadă surselor de cofinanțare, dar nu mai mult de 10.000 euro.

Cine poate aplica pentru un SRL-D

Dacă inițial prevederile vizau doar antreprenorii tineri, de sub 35 de ani debutanți, acum se oferă sprijin indiferent de vârstă, iar condițiile de participare la programul guvernamental sunt următoarele:

 • Să aibă capacitate juridică deplină de exercițiu;
 • Anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu au mai deținut și nu dețin calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European;
 • Să înființeze pentru prima data o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.
 • Să completeze o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerțului odată cu cererea de înmatriculare a societății;
 • Să nu mai fi beneficiat de finanțare în cadrul acestui Program.

Nu se termină aici, însă, firma care apare trebuie să respecte și ea niște obligații, astfel:

Trebuie să fie societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcționează pe durată nedeterminată, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

 • Se încadrează în categoria microintreprinderilor în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 • Este înființată de un întreprinzător debutant, că asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanți asociați;
 • Este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulți administratori dintre asociați;
 • Nu a depășit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durată a trei exerciții financiare pentru o întreprindere unică și 100.000 de euro pe durată a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra-cost;
 • Să nu aibă datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • Să nu fie în stare de dificultate-dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • Să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, această să fie deja executată și creanță integral recuperată, cu penalități aferente;
 • Are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională.

Nu toate noile companii ale unor antreprenori debutanți pot beneficia de sprijinul guvernamental. Domeniile excluse din schema de sprijin sunt  intermedierile financiare și asigurările, tranzacțiile imobiliare, activitățile de jocuri de noroc și pariuri, producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activitățile de pescuit și acvacultură, producția primară a produselor agricole etc.

Potrivit reglementărilor curente, proiectele se înscriu în program exlcusiv online pe site-ul aippimm.ro, pe bază de username și parolă, în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului.

După crearea contului, aplicația va trimite un mesaj și un link de confirmare, iar planul de afaceri va putea fi introdus odată cu documentele necesare. Dacă cei care aplică nu vor respecta regulile de aplicare sau vor completa datele greșit, vor primi un mesaj de respingere.

Criteriile de evaluare ale planurilor de afaceri din programul SRL-D

Admiterea în program se va face în ordinea punctajului obținut la evaluarea planurilor de afaceri, accentul fiind pus pe calitatea planului de afaceri și pe criteriul inițial de primul venit, primul primit.

Punctajul minim acceptat este de 60 din 100, iar departajarea planurilor de afaceri cu punctaj egal se face în funcție de mai multe carcteristici:

 • Numărul de locuri de muncă create;
 • Achiziția de echipamente tehnologice;
 • Activitatea pe care accesează programul;
 • Dacă antreprenorul a urmat un curs de anteprenoriat;
 • Dacă asociatul/administratorul SRL-D este șomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la Registrul Comerțului;
 • Data și ora înscrierii în program.

Finanțarea planurilor de afaceri se va face în funcție de numărul de puncte obținute, iar investiția trebuie să fie în active corporale (terenuri, spații de lucru, mobilier, tehnologie și mijloace de transport) sau active necorporale precum brevete, design, mărci, realizare site etc. De asemenea, prin programul SRL-D mai sunt finanțate costuri operaționale precum cele cu materiile prime, costuri de personal (salarii, asigurări sociale, training) și servicii externe (contabilitate, consultanță, utilități).

În fine, firmele SRL-D sunt scutite de plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariați, angajați pe perioadă nedeterminată. Atenție, scutirea se acordă în limita salariului mediu brut pe economie din anul anterior.