Un nou Ghid în consultare pe POCA!

0
883

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 31.10.2016, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umaneGhidul solicitantului IP6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2/) – Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umaneîmpreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 11 noiembrie 2016.

Pentru vizualizarea documentelor accesati linkul de mai jos:

Ghidul solicitantului IP6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2/)Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane, împreună cu anexele acestuia!

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.

AICI, poti obtine informatii suplimentare despre bugetul POCA 2014-2020 si cele 3 axe prioritare!