10 zile până la split TVA. Cine plăteşte separat, ce se achită din noul cont

0
1836

Începând cu data de 1 octombrie 2017 intră în vigoare opțional plata defalcată de TVA, urmând ca de la 1 ianuarie 2018, aşa-numitul split-TVA sa fie obligatoriu. Dacă propunerile de schimbare a legii priveau doar firmele înregistrate ca plătitori de TVA, aria plăţilor în contul special a fost extinsă. În plus, statul şi-a rezervat dreptul să folosească banii din contul de TVA al firmelor să stingă alte datorii fiscale.

Cine plăteşte în conturi diferite şi cine nu

Persoanele impozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului.

Nu plătesc în conturi separate persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA.

Sunt exceptate de la regulă plățile efectuate cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar. Dar este obligatoriu ca sumele primite prin aceste metode de plată să fie virate de către încasator în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la plată.

Banii din cont pot fi folosiţi de titular doar la plata TVA către furnizori sau către stat.

Contul de TVA. Gratuit la Trezorerie

Fiecare firmă va avea deschis din oficiu un cont gratuit la Trezorerie, dar, dacă vrea, poate să-şi facă un cont bancar în acest scop. La Trezorerie conturile există deja pentru toate firmele plătitoare de TVA, dar sunt activate numai la cererea expresă a societăţii. Informațiile privind codurile IBAN aferente conturilor de TVA pot fi accesate și on-line prin introducerea codului fiscal, pe site-ul ANAF. Aceasta este adresa la care vă puteţi afla contul IBAN de trezorerie pentru TVA: https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/

Conturile de TVA deschise vor fi publicate pe pagina de internet a ANAF și se vor actualiza periodic. Informațiile minime publicate sunt: denumirea titularului de cont, codul de identificare fiscală, codul IBAN al contului de TVA și unitatea trezoreriei la care este deschis contul.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018 Trezoreria Statului va asigura un mecanism automat de verificare a tranzacțiilor cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi.

ATENŢIE: Contul de TVA poate fi comunicat plătitorului prin orice mijloc şi nu este obligatorie prezenţa lui pe factură

Plăţi parţiale şi cote diferenţiate de TVA

În cazul plății parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse.

Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operațiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

Surpriza din Ordonanţă

Dacă propunerea legislativă limita contul doar la operaţiunile de TVA, varianta aprobată, cea din Monitorul Oficial, prevede că sumele din contul de TVA pot fi trase de stat şi pentru alte motive.

ATENŢIE: Contul de TVA poate fi executat silit și pentru plata altor obligații bugetare restante existente în evidențele fiscale ale organelor fiscale centrale.

ATENŢIE: Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opţiune de rambursare se efectuează în alt cont decât contul de TVA, cu excepția situației în care titularul solicită rambursarea în contul de TVA.

Erorile de orice fel în folosirea contului de TVA beneficiază de o perioadă de graţie de 7 zile lucrătoare pentru remediere. În cazul în care erorile nu au fost corectate în acest termen, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA stabilită. Însă doar pe maximum 30 de zile de la efectuarea plăţii. După 30 de zile se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA. Excepţie fac nevirarea sumelor TVA din contul curent al titularului în contul de TVA propriu sau plata TVA din alt cont decât contul de TVA, unde se aplică o amendă de 10%.